Instytucja prawna zatarcia skazaniaprzyjmuje fikcję skazanego niekarania.Po zawartych w ustawie przesłanek spełnieniu,wpis o skazaniu w KRK* ulega skreśleniu.Czasem zatarcie z mocy prawa następuje,nawet gdy skazany tego nie oczekuje.Dzieje się tak, gdy czyn przez sąd uwzględnionynie jest już pod groźbą kary zabroniony,bądź gdy pomyślnie okres próby upłynąłi szósty miesiąc od tego czasu minął,jeżeli karę w orzeczeniu wymierzono,lecz jej wykonanie warunkowo zawieszono.Również 10 lat od wykonania, darowanialub od momentu przedawnienia wykonania,zaciera się kara pozbawienia wolności,bez wymogu niczyjej

[...] Czytaj dalej na blogu Autora