Ostatnia aktualizacja artykułu: : 8/10/20

Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Madrycie (TSJM) uchylił ograniczenia w Madrycie nałożone przez Ministerstwo Zdrowia. Obostrzenia, które zostały wprowadzone w dziesięciu miastach Wspólnoty Autonomicznej Madrytu zostają anulowane.  Środki ograniczające podstawowe prawa zawarte w zarządzeniu „stanowią ingerencję władzy publicznej w podstawowe prawa” obywateli TSJM uważa, że ​​ustawa o spójności i jakości krajowego systemu opieki zdrowotnej, a konkretnie jej art. 65, „nie zawiera prawnego

[...] Czytaj dalej na blogu Autora