W gminie Żabno rozpoczęły się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji obwodnicy podtarnowskiej gminy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Władze Żabna…

Post Żabno: Pierwszy krok ku obwodnicy pojawił się poraz pierwszy w Sebastian Czapliński.

[...] Czytaj dalej na blogu Autora