Warunków pracy i płacy przez pracodawcę wypowiedzenieoznacza ich niekorzystne dla pracownika zmienienie.Wypowiedzenie uważa się dopiero wówczas za dokonane,kiedy nowe warunki na piśmie zostały zaproponowane.Bez nowych warunków jest ono z mocy prawa bezskuteczne,w przypadku sporu w sądzie dla pracodawcy niebezpieczne.Jeśli pracownik zadecyduje, że nowych warunków nie przyjmuje,to umowa z upływem okresu wypowiedzenia się rozwiązuje.Musi on wtedy przed upływem jego połowy złożyć oświadczenie,że nie wyraża zgody na nowych warunków wprowadzenie.Jeżeli w wypowiedzeniu brakuje stosownego pouczenia,to ma on

[...] Czytaj dalej na blogu Autora