Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: kuba@chmielnik-jakubowy.pl. (11.-17.10.2020 r.) Nowe piwa na rynku: Tey! Spooky Pumpkin […]

Artykuł Wieści Tygodnia #227 pochodzi z serwisu Chmielnik Jakubowy – portal o piwie.

[...] Czytaj dalej na blogu Autora