Zaginionego można uznać za zmarłego
po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego,
w którym żył jeszcze według istniejących wiadomości,
po czym nie miał już z nikim żadnej styczności.
Jednak, gdyby siedemdziesiąt lat skończył w chwili uznania,
wystarczy upływ pięciu lat na niego czekania.
Nie można też za zmarłego uznać zaginionego
przed dwudziestych trzecich urodzin końcem roku kalendarzowego.
Kto zaginął w czasie podróży morskiej lub powietrznej
bądź w związku z innym zdarzeniem znalazł się w sytuacji niebezpiecznej,
ten może zostać już uznany za zmarłego
po sześciu miesiącach

[...] Czytaj dalej na blogu Autora