Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty. Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka pójdą względem siebie na wzajemne ustępstwa. Ugoda alimentacyjna powinna być sporządzona tak, aby chronić obie

[...] Czytaj dalej na blogu Autora