Na początek zastrzeżenie – celem tego tekstu nie jest dyskusja na temat zasadności powszechnego użycia masek do ochrony przed COVID-19. W tej kwestii w innym tekście odwołujemy się do zaleceń WHO, ECDC oraz CDC. Według tych zaleceń maseczki powinny nosić: 1) osoby z objawami COVID-19 (co ogranicza roznoszenie przez nie wirusa), 2) osoby opiekujące się […]

[...] Czytaj dalej na blogu Autora