Granice Wspólnoty Autonomicznej Walencji pozostają zamknięte