Każdy, kto innego człowieka psem szczuje,czyn będący wykroczeniem wykonuje.Wystarczy już sama czynność psa podjudzaniado gonienia za kimś lub zaatakowania.Bez znaczenia jest zatem strach pokrzywdzonegoczy też brak żadnych obaw w świadomości jego.Szczucie może mieć postać słów wypowiadania,użycia innych dźwięków bądź gestykulowania.Zawsze ma ono postać czynu umyślnego,w zamiarze bezpośrednim wykonywanego.Sprawcy grozi ograniczenia wolności kara,grzywna do 5 000 zł albo nagana.Możliwe jest też odszkodowania zapłacenie,kiedy odnotowano szkody wyrządzenielub odpowiedzialności karnej poniesienieza stanu zdrowia pokrzywdzonego pogorszenie.Pamiętaj, by nie szczuć

[...] Czytaj dalej na blogu Autora