Przed Wami kolejna już na moim blogu recenzja tomiku wierszy. Tym razem jednak wiersze nie są tak lekkie jak poprzednio. Tomik J.A. Masłowskiego pt. „Słońca” zawiera w sobie dużo smutku, żalu, wątpliwości, krytycyzmu wobec świata i ludzi, poszukiwań lepszej rzeczywistości. Rozpoczyna się on jednak dość pozytywnie, wierszami mówiącymi o radości życia, życiu w pełni każdą chwilą, korzystaniu z każdego momentu, ponieważ jesteśmy tutaj tylko na chwilę, poszukiwaniu swojego miejsca pomiędzy innymi ludźmi, byciu sobą, nie

[...] Czytaj dalej na blogu Autora