Polityka prywatności


§ 1 Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Andrzej Mróz, właściciel serwisu Blogowisko.net. Informację odnośnie Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się pod adresem: kontakt@blogowisko.net


§ 2 W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta, zgłoszenia bloga/vloga do naszego serwisu oraz kontaktu z Tobą w razie konieczności.


§ 3 Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody.


§ 4 Jakie są moje prawa?

Masz prawo do:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5 Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa rejestracja konta, zgłoszenie bloga/vloga w naszym serwisie, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować


§ 6 Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazywane będą, na mocy umowy powierzenia danych osobowych, do podmiotu świadczącego usługi hostingowe na naszą rzecz (obecnie: JDS, ul. I. Krasickiego 14/14, 81-285 Gdynia )


§ 7 Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowane)?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą profilowane.