Gdy oskarżony za granicą przebywa,to nie zawsze oznacza, że się ukrywa.Może bowiem o list żelazny wystąpić,by do obrony z wolnej stopy przystąpić.Jest on gwarancją na wolności przebywaniaaż do prawomocnego zakończenia postępowania.Dokument ten sąd okręgowy wydaje,gdy oskarżony na jego warunki przystaje.Musi się więc stawiać na każde wezwanie,aby było widoczne jego staranie.Nadto nie może bez sądu pozwoleniazmieniać miejsca pobytu w kraju położeniaani do fałszywych zeznań innych nakłaniaćlub w inny bezprawny sposób proces przysłaniać.Sąd może uzależnić wydanie listu

[...] Czytaj dalej na blogu Autora