Lateralizacja emocji – różny wpływ półkul mózgowych na odmienne emocje. Lewa półkula najwyraźniej wpływa na emocje pozytywne (np. szczęście), a półkula prawa wpływa na emocje negatywne (np. złość). PKK II 39.    

Emocja (emotion) – krótkotrwały stan psychiczny o charakterze oceniającym, afektywnym bądź intencjonalnym, w tym zadowolenie, smutek, wstręt oraz inne uczucia wewnętrzne. Zob. też afekt, teoria Cannona-Barda, teoria oceny poznawczej, teoria Jamesa-Langego, teoria konstruktów osobistych, emocje podstawowe. Por. nastrój. (łac. e- od + movere,

[...] Czytaj dalej na blogu Autora