„Gdy Mojżesz, nauczyciel Izraela do egzystowania w wymiarze fizycznym i duchowym, w lokalnym systemie prawno – ofiarniczym. Analogicznie do Jezusa Zbawiciela, nauczyciela Izraela do stosowania powszechnie obowiązującego Prawa Miłości. Pasł trzodę, alegoria grup społecznych, teścia…

[...] Czytaj dalej na blogu Autora