Prowadzenie chociażby najmniejszej inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością jej właściwego zabezpieczenia. Chodzi zarówno o przeciwdziałanie spowodowaniu jakiegoś wypadku na placu budowy (na przykład wpadnięciu przypadkowej osoby do wykopanej dziury), jak i zabezpieczeniu placu budowy przed kradzieżą. Pracom budowlanym towarzyszą przecież liczne pozostawione materiały budowlane oraz często kosztowny sprzęt budowlany. Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia spoczywa na kierowniku budowy, ale inwestor także powinien być tym osobiście zainteresowany. Wszelkie wypadki oraz kradzieże opóźniają realizację inwestycji, a bywa nawet,

[...] Czytaj dalej na blogu Autora