Kiedy ponownie otwierają się dyskoteki?

Przewodnik przygotowany przez “España de Noche” ustanawia ponowne otwarcie dyskotek w fazie 3 deeskalacji. „Zasadniczo mamy to zaplanowane na  fazę 3, ale przeprowadzimy testy pilotażowe również w fazie 2.

Jakie środki bezpieczeństwa będą stosowane? – Bezpieczna odległość w całym lokalu, w tym na parkiecie tanecznym: narysowana siatka zostanie wykorzystana do poinformowania publiczności, na którym obszarze tanecznym klient powinien zajmować miejsce tak aby  zachować dystans

[...] Czytaj dalej na blogu Autora