„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…” jest to cytat z „Ody do młodości” Adama Mickiewicza jednakże idealnie moim zdaniem oddaje sens filmów z gatunku science

[...] Czytaj dalej na blogu Autora