My Polacy na ogół lubimy Amerykanów. Podziwiamy ich zmysł biznesowy, wzajemną bezinteresowną pomoc wobec siebie, a także ich przywiązanie do kraju, do tradycji, jak i umiłowanie swobody. Ciekawi nas styl życia ludności amerykańskie, a jest on różny, gdyż Stany Zjednoczone są państwem wielonarodowościowym. I mieszkańców Ameryki różni wiele czynników, jak narodowość, wyznanie, obyczaje, status materialny, poziom wykształcenia i wiele innych jeszcze czynników. W tym tekście będzie mowa o średnio zamożnych Amerykanach wyznania Chrześcijańskiego.

[...] Czytaj dalej na blogu Autora