Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie wypowiedział gminom: Tarnów, Pleśna i Lisia Góra umowy, na mocy których miejskie autobusy dowożą pasażerów także na ich teren.…

Post Gminy zapłacą więcej za linie autobusowe? pojawił się poraz pierwszy w Sebastian Czapliński.

[...] Czytaj dalej na blogu Autora