Generalizacja (generalization) – mamy z nią do czynienia wtedy, gdy jakieś zachowanie wyuczone w jednym otoczeniu i w pewnych określonych okolicznościach jest podejmowane w podobnych otoczeniach i środowiskach, w których nie było nauczane. BWD 178.

Indukcja to zdolność jednostki do reagowania w różny – ale wciąż właściwy – sposób w podobnych sytuacjach. Generalizacja to zdolność jednostki do reagowania w ten sam sposób w różnych otoczeniach i wobec różnych osób. BWD 147.

Generalizacja bodźca to

[...] Czytaj dalej na blogu Autora