Data pewna zabezpiecza przed antydatowaniem, czyli przed dokumentu z datą wsteczną wystawianiem.Jest to bowiem urzędowe dnia poświadczenie,w którym miało miejsce czynności prawnej wystąpienie.Również wobec osób trzecich jest ono skuteczne,mimo że były one przy niej faktycznie nieobecne.Dokumentu urzędowego wystawienieoznacza jednoczesne daty pewnej stwierdzenie.Inny dokument datę taką uzyska, gdy od notariusza, organu państwowego lub j.s.t. wzmiankę pozyska,a na dokumencie elektronicznym datę oznacza zawczasukwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.Ponadto data podpisu na dokumencie zmarłegojest uważana za pewną od chwili śmierci jego.Jeśli wbrew ustawie

[...] Czytaj dalej na blogu Autora