HISZPANIA FAZA 2

 

Spotkania towarzyskie, sport i spacery

Liczba osób, które mogą odbywać spotkania z przyjaciółmi lub rodziną, została zwiększona z dziesięciu do piętnastu, limit ten nie będzie miał zastosowania do współmieszkańców. Można uprawiać nieprofesjonalne sporty i spacery w dowolnych przedziałach czasowych, z wyjątkiem tych między 10:00 a 12:00 oraz między 19:00 a 20:00, które są zarezerwowane dla osób starszych powyżej 70 lat.

Wizyty krewnego, osób niepełnosprawnych w rezydencjach i domach opieki (z wyjątkiem

[...] Czytaj dalej na blogu Autora