Ciąg przestępstw w prawie karnym następuje,gdy sprawca co najmniej dwóch przestępstw dokonuje,z wykorzystaniem takiej samej sposobności,w odstępach czasu krótkiej odległości,przed zapadnięciem wyroku pierwszego,chociażby nawet nieprawomocnego.Sąd orzeka jedną karę w przepisie określoną,do górnej granicy nawet o połowę zwiększoną.Jeśli ciągi z innymi przestępstwami się zbiegają,to sądy karę łączną wówczas orzekają.Czyn ciągły co najmniej dwa zachowania cechują,które w krótkich odstępach czasu po sobie następują,w wykonaniu zamiaru z góry powziętego,a nie na bieżąco ustalanego.Gdy zamach dotyczył dobra osobistego,konieczna jest

[...] Czytaj dalej na blogu Autora