Kompleks mieszkalny został wybudowany dla pracowników związanych z ambasadą ZSRR w latach 1977-78. Autorami projektu byli Piotr Sembrat i Janusz Nowak, a konstrukcji Andrzej Krawczyk. Blok w zamierzeniu miał być wyraźnie oddzielony od reszty miasta (co się udało dzięki m. in. fosie, pawilonom od strony ulicy, drutom kolczastym czy kamerom), ale jednocześnie wkomponowany w okolicę. Budynek został opuszczony po upadku Związku Radzieckiego, potem do lat 90. mieścił się w nim znany i zarazem tajemniczy „Club

[...] Czytaj dalej na blogu Autora