Na prośbę Microsoftu przesyłam Wam informację o tym, jak zintegrować zespół w jednym Hubie.

64 proc. Polaków chce pracować zdalnie. Jak zintegrować zespół w jednym Hubie? #MicrosoftMówi

Bezpieczeństwo pracowników, efektywność ich pracy i wygoda wykonywania obowiązków w różnych miejscach stały się kluczowymi wyzwaniami przedsiębiorstw. Niemal 2/3 pracowników przyznaje, że po powrocie do biura, jeżeli będą mieli taką możliwość, chce częściej wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie. Dzisiaj firmy zastanawiają się, jak stworzyć optymalne warunki pracy i współpracy zespołu w środowisku domowym, tradycyjnym

[...] Czytaj dalej na blogu Autora