22 września 2020, dokładnie o 15.31, zaczęła się astronomiczna jesień. Słońce znalazło się w punkcie Wagi, zwanym też punktem równonocy jesiennej. Co to oznacza? Astronomiczna jesień nadchodzi wtedy, kiedy Słońce, widoczne na niebie na półkuli północnej, przekracza punkt na swojej orbicie, tzw. punkt Wagi, w którym promienie słoneczne padają na równik ziemski pod kątem 90 […]

[...] Czytaj dalej na blogu Autora